Månadens skrivövning: Skriv din tacksamhet

Bloggens trettonde skrivövning kommer här efter en TOM LUCKA i december. Övningen utgick då under trycket av allt annat invid adventsdörren. Här återkommer bloggens månatliga erbjudande om en skrivövning – denna gång anstruken av en smygreligiös genklang. Skriv din tacksamhet 1. Välj ett antal minuter som du vill flödesskriva om tacksamhet. Exempelvis: du tänker att […]

Månadens skrivövning: arbeta med att förstå betydelsen av textens ”förstamening”

Den här övningen handlar om att arbeta med en texts allra första mening, dvs. dess ”förstamening”. Skrivövningen är tänkt just som – övning. Metodiken kan delvis appliceras på en befintlig text som du redan har, men först – skriv ny text utifrån instruktionerna. Längst ned beskrivs hur övningen är sprungen ur en övning av Jenny […]

Månadens skrivövning: Skriv svaret som från en scen

Inför bloggens elfte skrivövning gick tankarna ungefär så här: vad får man om man slår ihop Bokmässan, höstmörkret och skrivprocessen? Kanske en metatext om skrivandets vedermödor, om ljuset som symbol, eller scengolvet som representation. Jag vet inte, men till slut visste jag i alla fall att oktobers övning skulle stamma ur en sådan fråga. Skrivövning […]

Månadens skrivövning: skriv om en dikt (om livet)

Bloggens tionde skrivövning blir den första som använder en fullständig text – en kortare dikt – som själva underlaget för skrivandet. Skrivövningen är klassisk till sin typ: tillåt dig att låna, att härma, ja – att göra något i samspråk med en författare och text …. Skriv om dikten ”STRÄVT” Dikten är skriven av Eva […]

Månadens skrivövning: skriv genom ett par-tre diagnostiska fläckar omkring dig

Bloggens nionde skrivövning sträcker sig som en gärdsgård mellan semestern och ett inrättande i arbetslinjen. En semester som tar slut, en gräns att korsa, eller ja, iallafall för mig; det är ju olika det där – med allt. Var du än är i augusti, övningen kan viktas så att den passar ditt rum. Skriv med […]

Månadens skrivövning: Gör det somrigt för dig

Den här skrivövningen är bloggens åttonde i serien av månatliga förslag. Övningen – och likaså framkrystandet av den – sonderar i frågan om vad ”somrig text” kan betyda. Skriva somrigt? Skriva somrigt – alltså för sin egen skull? – för naturens dödsur? – för vad, vem – för bad? Skriv somrigt Kanske kan ”somrigt” betyda […]

Månadens skrivövning: Gör dig till och skriv om att göra dig till så att text kan uppstå

Den ömsinta boken Annorlunda hos ekorrarna. Om Werner Aspenström. Tretton läsningar. hittade in i mitt liv i maj. Här presenteras juni månads skrivövning – vilken tar ut svängarna en del – och den vilar helt och fullt mot saker som Ida Linde tog upp i sin text ”ATT STÄLLA SIG LYSSNANDE” ur nämnda bok. Övningen […]

Månadens skrivövning: Skriv en dikt med en syllogism

Det här är bloggens sjätte skrivövning. De övriga hittas genom att man trycker på tagen ”Skrivövning” under den här texten. Den skrivövning som ges för maj är en enklare, lättsammare variant på övning men med en lite filosofisk knorr.  Dikt med syllogism Den här skrivövningen bygger på två saker. Dels att du har en föreställning […]

Månadens skrivövning: Att skriva på din poetik

Den här veckan undervisar jag i poetik på Skrivarlinjen, och eftersom skrivövningen för april är ohemult försenad och helst vill ställas in, så införs här istället en övning utifrån poetikveckan i Skurup. Med poetik menas rent praktiskt och faktiskt att skriva – om att skriva. En definition som jag finner relativt pragmatisk är Kristian Lundbergs […]