Dikt 201110

Jag besöker min väns nystartade internetantikvariat Gott skick. Gott skick. Mycket gott skick. Skyddsomslag i mycket gott skick. Främre fals reparerad med bokbindarlim. Gott skick i övrigt. Förefaller oläst. Nära nyskick. Skyddsomslag i nära nyskick. Förefaller oläst. Rikt illustrerad, delvis i färg. Något fläckad rygg. Liten nötning i övre kapitäl. Normalt åldersnötta omslagskanter. Något solblekt […]

Månadens skrivövning: Restriktioner

Detta är dungens tjuogotredje månatliga skrivövning. Ånyoåtar den sig en form-övergång och vill till dikt / vandra; Med restriktionernas på bordet. De syns inte, jag vet.De hörs inte.De känns.De känns inte heller. Inte i all enkelhet som allt det vikan förhålla oss till gör.Med dig själv till bords/sängs/sägmig: Du som syns dig, måste lyfta fram […]

Månadens skrivövning: Grafisk dikt med ett fåtal ord i ett omgivande teckensorl

Bloggens artonde skrivövning. En koncis, något annorlunda, och inte minst teckenstinn övning. Om man vill ha ett namn går det bra att kalla detta för grafisk dikt. Instruktion: Först ska du fylla ditt dokument (i Word eller annat program) med streck, symboler eller andra tecken som livet med ett tangentbord låter dig skapa. På bilden […]

Dikt 200504

innergårdsljusgrönt – ljus – är du då glad (det är en helt annan vokal; jag vet) – försök igen, försök sen * innergårdsljusgrönt ljus – blir du då muntert … stämd (den långa bron har dragits ihop; jag har sett det) – försök igen, gör det sen * innergårdsljusgrönt ljus – var du då nu

Dikt 200413

Vi måste ha firat farfars pension … smörgåstårta? En speciell dag, sol eller molnighetsirritation Jag minns inget men vet att vi var stolta i delar som hörde arbetarklassarv till; vi skulle visa oss stolta sedan, när han kallades in till butiken igen, och igen Måste vi också ha firat farmor som städade? Med min pappa, […]