Månadens skrivövning: Grafisk dikt med ett fåtal ord i ett omgivande teckensorl

Bloggens artonde skrivövning. En koncis, något annorlunda, och inte minst teckenstinn övning. Om man vill ha ett namn går det bra att kalla detta för grafisk dikt. Instruktion: Först ska du fylla ditt dokument (i Word eller annat program) med streck, symboler eller andra tecken som livet med ett tangentbord låter dig skapa. På bilden […]

Dikt 200504

innergårdsljusgrönt – ljus – är du då glad (det är en helt annan vokal; jag vet) – försök igen, försök sen * innergårdsljusgrönt ljus – blir du då muntert … stämd (den långa bron har dragits ihop; jag har sett det) – försök igen, gör det sen * innergårdsljusgrönt ljus – var du då nu

Dikt 200413

Vi måste ha firat farfars pension … smörgåstårta? En speciell dag, sol eller molnighetsirritation Jag minns inget men vet att vi var stolta i delar som hörde arbetarklassarv till; vi skulle visa oss stolta sedan, när han kallades in till butiken igen, och igen Måste vi också ha firat farmor som städade? Med min pappa, […]

Dikt 200319

Jag saknar att veta exempelvis veta vilken dag det är – i dig eller mig – och var att utläsa detta Saknar att känna datums rundhet eller uppsträckta rygg men mest bara dags lilla dag, på känn förnyande manér – som oss – Som du, tänkte jag mig, med vår stad för kär för att […]