Lucka 16

I lucka 16 hittar vi en dikt skapad med Rebecka Hultberg.

Och en sista gång vänder vi oss åter om – till ett ursprung på Biskops-Arnö. Rebecka gick kursen Naturens medicin det år jag gick på Författarskolan. Vi bodde båda i huset med det modesta namnet T. Utsikten över en kullig åker.

Nu var det för många år sedan vi sågs, och kanske ger diktmakandet ett lyft – en medvind mot nästa möte… när mötenas tid återkommer.

Lucka 15

Lucka 15 har låtit sig skrivas med Carola Mikaelsson och Verner Boström.

Carola är en livs levande vän och kollega (Skurup). Verner för sin del lämnade efter sig ett verk som icke liknar andra: Länder. En sensation, utbrast Lars Mikael Raattamaa i sin recension 2006.

Man kan säga att Carola och jag slog till blinkersen i skrivandets farkost och vek av för att göra färdigt något litet att presentera i världen. Strax vänder vi åter till en ringlande landsväg – bortom allmän sikt – där vi utbyter dikter utan nödvändigt/tydligt mål med skrivfärden.

Den som vill höra oss fundera kring bland annat kollektivt skrivande genom att samtala om Hanna Hallgrens bok Prolog till den litterära vetenskapsteorin – hittar den podden här: Boken på bordet med Carola.

Bidrag till Dungens Fyra Sidor #3

Inför det tredje numret av dungens diktzine sker ingen större förändring. Värt att påtala är bara ett par glada nyheterna:

Först. Den som vill kan bli prenumerant. Vinnlägg dig om att inte missa ett äkta exemplar. (Mer om prenumerationens sak i eget inlägg.)

Sedan. De upplagor som gällde för #2 ligger kvar, vilket betyder att den äkta varan kommer att skrivas på maskin i 40 exemplar och att en andra upplaga – edition simulacra – trycks i 30 exemplar.

Zinet kostar 30 spänn som äkta vara, och 20 som simulacra.

*

I övrigt känner den i dungen bevandrade igen sig:

Jag skriver zinet på en gammal skrivmaskin. Zinet eftersöker fortsatt tre diktbidrag och har utöver dessa en fjärde dikt av undertecknad: dungens fyra.

Medverkande poet får ett exemplar av upplaga 1 – dvs. den äkta varan – samt numera även 2 nummer av edition simulacra.

För dig som lockas av tanken att skicka in dikt:
Beakta att en dikt ska skrivas 40 gånger på skrivmaskin, så den enväldige redaktörens benägenhet att anta just din inskickade dikt är beroende av en begränsning i antalet använda ord i dikten.

Format: A5, stående ark.

Varje nummer utgår ifrån en särskild impuls – ett citat, en bild, ett ljud, etc. – som dikterna förhåller sig till/avvänjer sig ifrån/underkastar sig/springer ur/trånar efter/etc – ja, dungen rår icke över dessa utfall…

Bidrag skickas till: joakim.o.andersson@gmail.com och ett ja eller nej eller kanske om du skriver om lite – meddelas i enkel, glad ton.

Till saken.
För Dungens Fyra Sidor #3 har jag valt följande impuls(grupp):

”De brister och hinder som vi finner i det som är givet nu, låter oss begripa målsättningar för revolutionär praxis. Ty revolutionär praxis förutsätter att man ställer upp förändringens målsättning.”

Impulsen är: Ty
Impulsen är: praxis

Impulsen ger vid handen: ta och riv någons målsättning, sätt något i rörelse, vänd hem, bli dimma

Impulsen manar
att namnge: hinder, brist
ut i det som finns

Brist, finns –
ty!

*

(Citat från Joachim Israels bok Språkets dialektik och dialektikens språk (1980))

Prenumerera på Dungens Fyra Sidor

Från och med nummer 3 av Dungens Fyra Sidor – som förväntas komma i början av 2021 – välkomnar redaktionen ett antal prenumeranter. I detta inlägg: information om denna sak.

Att prenumerera på ett diktzine är vad det är; du vet inte med säkerhet när det kommer ett nytt nummer. Den bakomliggande kraften höftar – och jag höftar här att nästa år kommer att se fyra nya nummer.

Ett nummer skrivs i 40 exemplar på skrivmaskin. Jag skulle för dessa exemplar uppskatta att ha cirka tio-femton prenumeranter.

Och vad kostar det? Priset är det samma som för lösnummer: 30 pix + 10 i porto per nummer.

Ett liten prenumeration: 2 nummer för 80 pix.

Att bli en stor prenumerant: 4 nummer för 160 pix.

Betalning via Swish. Be helt enkelt om numret för saken.

Tack för ordet.

Lucka 13

I luckan den tredje advent gives ett syfte, att dikta —–

Luckan är skriven med Christoffer Peterson. Vi känner varandra från Skurup där vi är kollegor på Allmän kurs.

I mitt liv är det lite av en bonus att få träffa Christoffer på något vi kallar för ”diktseminarium”. Vid ett seminarium är det han och jag och två-tre medhavda dikter och så förlöper en kväll genom att vi läser dessa dikter genom samtal och skrivande.

Nu var det ett tag sedan vi sågs över en öl av kända världsliga skäl. Här är det mig en bonus att minns möte från mars.

Lucka 12

Lucka 12 kommer genom ett medelmåttande tillsammans med Lisa Redig.

Om jag kunnat presentera den bonus jag önskar till lucka 12 hade jag vetat i vilken låda jag skulle leta efter ett brev från Lisa och hösten 2002. Det anlände i min första malmöhöst och var svallande långt om poeten Michael Strunge. Bonusen hade varit ett medelmåttigt citat ur det fantastiska brevet.

Lisa och jag hade träffat varandra något år tidigare i lyrik- och politikutmarkerna på Österängen i Jönköping..

Lucka 10

I lucka 10 hittas något ur ett färskpressat samarbete med Daniel Westerlund.

Möjligen är detta kalenderns sista ättling från Biskops Arnö. I kalenderverkstaden finns för närvarande ingen mer från ”klassen på ön” 2005-06.

Dagens bonus är att Daniel och jag arbetar med ett nytt ljudverk som förväntas komma under våren 2021. Den här gången skriver vi texter tillsammans, vilket är mer än roande.

När vi i mars 2020 släppte
Samma stam som franskans hjärta stod jag för ett hopplock av texter och Daniel för musik och allt annat. Qvästlafve, som är Daniels skivbolag, är platsen även för nästa släpp.

En invit till att stödja – eller om man så vill: förköpa – vårt nästkomlingsverk hoppas vi skicka ut i januari.


Lucka 9

Lucka 9 är skapad med Samuel Owen Teeland. För ungefär tio år sedan studerade vi båda Humanekologi i Lund, vilket utgjorde vår första kontaktyta. För närvarande läser han andra året på Skurups skrivarlinje.

För lucka 9 tummar vi på villkoren; detta kan inte betraktas som 14 rader eller färre. Härifrån kan bara ännu mer bli skrivet.

Dagens bonus har skepnaden av ett konstaterande eller ett tvångsmässigt löfte i och med att Johan Jönsons inflytande dröjer kvar. Denna gång sammanblandad med Gertrud Steins ande. Löftet så, att andarna alls icke utgår.