Dikt en julikväll (version för blogg)

u, förrädiskt öppet; us förrädiska öppenhet spring läck horisontalt eller vertikalt säg mumlande: munnens minsta glipas rymd liksom oavslutande som når du vandrer på en gangsti omgang vand i København og forme et u med din mund og ser at du er sedd med dette u i din mund liksom intet av u, med et […]