Semantiska pinnar (LXXXI)

Trettonde oktober, 2019. Minnet av snön som faller under gatlyktan utanför på villavägen. Just den här: lilla Ljungstigen. Det ymniga, snedställda i kvällen. Skärpa och dimma i ljuset som både sticker och lugnar genom fönstret. Som inmutar orten där ändhållplatsen ligger. Ett älskvärt minne. Och ett annat. Fixerade och förlorade; vi ligger på var sin […]