Månadens skrivövning: Strykövning

Detta är dungens tjugoandra månatliga skrivövning. Instruktion. Välj en bok du vill riva ut en sida ur. Riv ut en sida. Bestäm dig för ett visst antal ord att behålla. Det ska vara ett fåtal. Förslag: tre, fem eller sju. Som exempel: ”tre till fem ord”. Börja stryka. Arbeta intuitivt. Allt ska strykas, förutom de […]