Dungen gästas av ett gäng från Kreativt skrivande

Det lackar mot jul och terminerna i Skrivarhuset har tagit slut. Som elva gånger förut har jag på onsdag haft ett gäng från Allmän kurs, under den flagg som pryds med namnet ”Kreativt skrivande”.

Det var en trevlig termin. Tacksamheten över att få ses IRL präglade många veckor. Samtidigt var det visst manfall med tiden (inte minst den VAB-höst som tog ut sin rätt på andra håll, tog ut sin rätt även hos oss). Den sista onsdagen var det tre tappra som lämnade in en favorittext och även sa ja till att publicera den här. En fjärde hann ansluta innan deadline.

Nina Appelgren delar med sig av en text som utgår från en skrivövning som hade namnet ”Fönstret”:

Jesper Larsson har valt att dela med sig av en text som kommer ur en skrivövning sent i december: tillsammans hittade vi i klassen på fem stycken olika ”förstameningar”. Efter det fick alla skriva starten på fem olika texter utifrån meningarna. En av de fem meningar som stod på den vita tavlan var alltså: ”Redan som barn tänkte jag för mycket på henne.”

Johanna Rydberg delar med sig av sin text ”Moder jord” som kom ur en skrivövning som hade sin början i boken Alfabet av Inger Christensen.

Sabiha Khoja delar med sig av en dikt som skrevs i samspråk med dikten ”OCH OM JAG TALAR OM PARADISET” av Roger Robinson:

*

Lucka 20

Lucka 20 är skriven tillsammans med Josefin Janson, boende i Stockholm, verksam som grafisk designer.

Förra året hittades vi i lucka 22 – till vilken det berättades om att vi skriver på någonting utifrån Sven Lindqvists författarskap. Tyvärr var 2021 ett svagare år för detta projekt, men här visas iaf en dikt som stammar ur det pågående (med viss influens från Anna Greta Wide).

Lucka 19

Lucka 19 är skriven tillsammans med Stina Karlström som bor under samma tak som jag. Förra året hittades vi i lucka 8 – och när vi återsåg presentationstexten till den dikten utstöttes ett Fuck, vad många olika tider vi har levt med varandra. Den som vill följa Stinas konstnärliga dagar kan göra det via kom.kling.

Lucka 18

Lucka 18 är skriven tillsammans med Ester Berg (f. 1996) som är en vardagspoet och sales associate från Stockholm. Hennes poesi berör den lilla människans bekymmer, politik och mjuka värden.

Månadens skrivövning: Fortsätt på boken

Dungen trettiofemte skrivövning är försenad på ett typiskt sätt; det fanns en idé som utgick från en text vilken inte har låtit sig hittas. Här kommer istället en övning som berör diverse aspekter kring att avdramatisera boken som form. Och övningen kommer med en

öronmärkning:
detta är för dig
som
vill skriva; det går bra
att använda instruktionen
själv,
men kanske är övningen
främst
tänkt för dig som är pedagog
och ska bryta
något som ett bröd

Instruktion för den enskilda skribenten:

  1. Välj en roman utifrån omslag och titel.
  2. Läs första sidan, slå sedan igen boken och skriv fortsättningen (cirka en sida…).


Instruktion för pedagogen:

  1. Välj en roman (eller annan genre utifrån grupp/kontext) utifrån bokens inledning.

    I november använde jag mig av Detta ska passera av Cecilia Davidsson. Boken inleds med att Sara ska ta ett flyg någonstans. Det är en laddad resa. Som läsare har man gott om utrymme för att ladda det hela; vad är det med släkten? reser hon ifrån eller återvänder hon? Och på den andra sidan förflyttas läsaren till ett barndomsminne med en gunga utanför fönstret… Och där slutade jag läsningen.
  2. Själva skrivövningen går alltså ut på att deltagarna skriver en valfri fortsättning från den punkt där den gemensamma läsningen slutar.

    *

    En termin med färre (covidala) slitningar lyfter det ofta – att dela med sig av de olika fortsättningarna. Några skriver sig snabbt till ett möte vid landningen, medan andra lockas mer av barndomsminnet. Spridningen är talande.

Lucka 16

Lucka 16 är skriven tillsammans med Lena de Veen som är författare och kulturjournalist. Vi träffades genom kursen ”Det skrivande rummet” som Lena läste för mig på Västerbergs folkhögskola. Under åren efter det har vi skickat en del (virtuella) brev mellan Malmö och Hofors utifrån ett specifikt tema: fönster. Spår från åren fick smita in i vår dikt. I mars 2018 gästade Lena den här hemsidan med en text om att skriva.

Lucka 15

Den femtonde luckan är skriven tillsammans med Jesper Larsson som har läst ”Kreativt skrivande” på Allmän kurs den här terminen. Jesper, born and raised in Skurup. Dikten skrev vi under eftermiddagen idag, den femtonde.