Metoderna (Personifierad deadline-struktur)

Onsdag. Det sedvanliga 07:07-tåget till jobbet i Skurup. När tåget står stilla i Oxie skickar jag ett brev (jaja, mailifierat brev) till Lena. Mellan Svedala och Skurup skriver jag lite på ”det där projektet” som jag alltför hastigt skydde i februari, mars och april då det banne mej har bränts lite.  Att nu våga läsa […]

Månadens skrivövning: Att skriva på din poetik

Den här veckan undervisar jag i poetik på Skrivarlinjen, och eftersom skrivövningen för april är ohemult försenad och helst vill ställas in, så införs här istället en övning utifrån poetikveckan i Skurup. Med poetik menas rent praktiskt och faktiskt att skriva – om att skriva. En definition som jag finner relativt pragmatisk är Kristian Lundbergs […]

Metoderna (Lite av ett intersubjektivt konsekvenstänk med sitt barn vore väl bra)

Tesen här gäller följande: När jag försöker leda in mitt eget barn i delaktighetens självklarhet måste jag själv haka på. Frågan blir därför var jag menar att jag ska delta. Mitt barn som är tre och ett halvt kan gå på en uppstyrd trumkurs eller piskar en sten med pinnar med ett främmande barn i […]