Semantiska pinnar (LVI)

Tjugoandra februari. Vi är vid ”Gula huset”, vår stuga. Har tagit bussen genom stan. Låtit dig sova. Kommit igång med sysslor. Sekatör och såg. Efter lunchen har vi försökt styra dig till att leka själv, om det skulle gå. Vi vill fortsatt klippa ner syrenen, köra lass till containern, rota runt. Men Manne ska ju […]

Dikt en februarikväll (2019)

Med solen kommer fönsterputsen. Februari i år. Det flyttas kanske bakåt framåt. Där sitter det veka livet. Länge hette det att man stog på backen samt gick på yttern. F ser ut som att man tittar ut genom ett fönster. Med söndrad tumstock tilltar konstruerandet. Köksbordet igår. Våra dagars jag, våra lags magar inför match. […]

Dikt 190127

det är praktiskt att bli gammal och slippa sina begär det är praktiskt taget omöjligt att bli gammal slippa sina begär praktiskt taget inte möjligt med begär, sa hon det var ingen annan där det var ingen annan än jag nära och det att undslippa sina praktiskt taget orimliga att fastna i minnen som dessa […]

Dikt 190223

mänsklighetens sista dagar, aldrig så klara som när supportrar flyger i tusental och beskrivs som hjältar mänsklighetens glans och dagar någon och någon till som har råd att ha råd någon som inte har råd, men ändå någon som inte vet något råd någon som förklaras som otrolig, avundsvärd någon som är där när det […]

Dikt 180627

En knapp timme senare: som frukt betraktad är en människa skendräktig om och om igen som människa betraktad vore jag ett jag (näh) som frakt betraktat allt redan visat, utstött blödande narat som när en timme betraktad för sig upplät: grusgången bort, bara livnupna insektsfall som ord omkring betraktade timmar, gångars arm- känn igen nu; […]

Dikt

Under lärarlagsmöte 1.1 Syfte Syftet med studien att se hur hallen som lär – som miljö en miljö som anför en miljö som utvecklar stimulerar barn lärande vill Syftet med studien : se hur barn se tiden an ange ingenting mer etc. vad pedagogerna har för mål/syfte med hallen och hur de etc. de använder den […]

Semantiska pinnar (LIV)

Tjugoåttonde november (2018), onsdag. Vi är hos Jannica, leker på hennes golv. Bilar och figurer. Små temporära byggen med figurerna. Hon får testa Silas lek- och samtalsmetod med konstruktionen ”Då säger … ”. I denna lekstund var det konstruktionen ”Då säger Pojken… ”, vilket min syster fullföljer några vändor. Sedan berättar hon – eller nej, […]

Metoderna (Rekursiv inspiration)

”Bort från det världsliga.” skrev min kollega Christoffer nyligen i ett sms och fortsatte: ”Jag hoppas att du har varit och förblir poet idag. Något annat icke-världsligt: jag läste ut Dykungens dotter i helgen och har med inspiration från dig skapat ett dokument som heter ”En bok – en …”. Där finns underrubriker som En […]