Metoderna (Att lyssna till ett drömt bud)

Mellandagarna i ett uthus i Harkskär utanför Gävle. Tyst, kylslaget. Bara träd i de smala fönstren. Ett sceneri för drömmar. Jag drömde två ”textdrömmar”, vilket är ovanligt för mig sedan några år. Jag skrev två texter, eller det skrevs, åt mig, för det var mer som gåvor, anländande. Först en kort dikt. Kort som i […]

Annorstädes —

Förmiddag, onsdag. November. Jag ser Anna ganska direkt, uppifrån rulltrappan. Nedkommande till en nedkommen. En omisskännligt stor ryggsäck, och hon vänder sig om. Ansiktet är fyllt av något. Förflyktigat. Filmen på väggen är också full eller osalig, en blandning av skog, bebyggelse och vägar, trafikljus. Skiftande, överlappande. Rörelser som hämmas, täcker. Jag fattar inte hur […]

Metoderna (Att inte släppa idéer innan ens egen lomhördhet har släppt)

”Frågorna i Creme Fraiche” heter ett av de minst motiverade dokumenten i mappen ”Dikt” på min dator. Textidén, den fullständiga idén så här långt, består i att transkribera samtliga direkta frågor i Suzanne Bröggers bok. Mer finns det inte i ett första led. När frågorna väl är samlade kommer jag kanske att ha fått en […]

Metoderna (Att kära till sig med en plats)

När jag får en dag för självvaro åker jag gärna till Köpenhamn. Det är nära, men det är ändå något annat. Ja, från en malmöhorisont är det som det minsta av annorstädes för att faktiskt vara ”annor-”; det är tillräckligt, et andet sted og sprog istället för språk. Att det talas, skyltas, väses, skrattas, kanar […]

Väntextgruppen

12 december. Inte nymodigheter rakt igenom, men det känns som ett skifte, att i nästa väntextsamtal läsa upp den egna texten högt i telefon. Inga förberedelser, inga anteckningar som samlar ihop sig till en respons, inget ”som vi alltid brukar göra”. Istället ska vi läsa den egna texten högt för den andra, i lurarnas nu; […]